KERKRADE

Previous slide
Next slide
V.l.n.r. John Heuvelings (Provinciale Staten Limburg), kamerleden Jan Middendorp en Chantal Nijkerken, Björn Bock (raadslid Herzogenrath) en wethouder Dion Schneider (Kerkrade, Euregionale arbeidsmarkt).

Kamerleden Middendorp en Nijkerken op werkbezoek in Kerkrade

Tweede Kamerleden Jan Middendorp en Chantal Nijkerken bezochten in januari 2018 het Eurode Business Center (EBC) waar ze door wethouder Dion Schneider zijn bijgepraat over de successen van grensoverschrijdende samenwerking, met name op het gebied van arbeidsbemiddeling.

In het EBC aan de Nieuwstraat en op de grens met Duitsland wordt al jarenlang pionierswerk verricht als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking. De Kamerleden bezochten het eerste Grensinformatiepunt (GIP) waar mensen met vragen over grensoverschrijdende problematiek terecht kunnen. Wethouder Schneider bracht daarna als bestuurlijk trekker een betoog over het project Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA). In het SGA werken de gemeente, de provincie en ITEM, samen met het UWV, de Duitse Arbeitsagentur, het Werkgeversservicepunt Parkstad en Sociale Zaken Maastricht – Heuvelland (Podium 24) en het Jobcenter Städteregion Aken, om bijvoorbeeld mensen vanuit een bijstandspositie aan het werk te krijgen in het buurland. In Kerkrade is het eerste SGA opgericht. Een tweede SGA in Maastricht richt zich binnenkort op de Belgische arbeidsmarkt.

Doel was de Kamerleden ervan bewust te maken dat belangrijke initiatieven als het GIP en SGA moeten kunnen blijven bestaan en zelfs worden versterkt. “De euregionale samenwerking in Zuid-Limburg is toonaangevend en innovatief van karakter en daarom voorbeeldig voor andere regio’s”, zegt wethouder Schneider. “Daarom is tijdens het werkbezoek ook nadrukkelijk ingegaan op de noodzaak om de bestaande initiatieven niet alleen structureel te financieren, maar ze tevens onder één gezamenlijke, bestuurlijke regie te brengen. De oproep aan beide Kamerleden dit in ‘Den Haag’ onder de aandacht te brengen, is dan ook goed overgebracht.”

VERDERE Nieuws

Brainstorming klantreis

Het team van Grensarbeid Kerkrade was woensdag 6 maart bijeen voor een brainstormsessie over de Klantreis, deze keer de klantreis betreffende de werkgever. Deze brainstormsessie

» meer