KERKRADE

Previous slide
Next slide

GRENZELOOS ONDERNEMEN

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in het Eurode Business Center (EBC) in Kerkrade/Herzogenrath heeft de afgelopen jaren bewezen een onmisbare partner te zijn in grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven. Voortzetting na het einde van de opgezette pilot en zelfs uitbreiding van het Team Grensarbeid was niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk.

Het SGA voorziet in de behoefte van werkgevers en werknemers en koppelt vraag en aanbod. Aan Duitse zijde is een tekort aan lager opgeleid personeel, terwijl in Nederland het aanbod groter is dan de vraag.

Het SGA in Kerkrade richt zich op uitwisseling van arbeidskrachten tussen Duitsland en Nederland. Dit concept is inmiddels gekopieerd in Maastricht en dit SGA richt zich meer op de uitwisseling met België. De basis voor de geslaagde samenwerking met Duitsland en België is mede gelegd door andere Zuid-Limburgse instellingen die werken aan grensoverschrijdende arbeidsinitiatieven en wordt gesteund door alle Zuid-Limburgse gemeenten. Zonder de genereuze bijdrage van de Provincie Limburg was het project echter niet van de grond gekomen.

Het SGA in Kerkrade is in september 2016 gestart. Mensen die al langer naar werk zochten zijn door het SGA geholpen aan een baan. Werkgevers kregen lang lopende vacatures eindelijk ingevuld. Ondanks opstartproblemen zijn er in een periode van 3 jaar ruim driehonderd duurzame bemiddelingen behaald.

Dat grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling succesvol en gewenst is, blijkt behalve uit het aantal bemiddelingen en de noodzakelijke personele uitbreiding ook uit de samenwerking die zich niet beperkt tot Kerkrade of Parkstad. Partners zijn er in heel Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Ook bestaande netwerken in heel Zuid-Limburg en over de grens zien het SGA als een partij van betekenis. Er is sprake van hoge mate van betrokkenheid bij alle partners. Er wordt pragmatisch gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

De gemeente Kerkrade is gastheer van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, dat is gehuisvest in het Eurode Business Center (EBC) in Kerkrade. Het SGA bemiddelt voor werkzoekenden in heel Zuid-Limburg die interesse hebben in een baan in de Euregio Maas-Rijn. Het SGA is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente Kerkrade, Grens Info Punt (GIP) Aken-Eurode, Werkgevers Service Punt Parkstad, Podium24, Arbeitsagentur Aachen-Düren en het daaraan gelieerde Jobcenter, UWV en onderzoeksinstituut ITEM van de Universiteit Maastricht.

VERDERE Nieuws

Brainstorming klantreis

Het team van Grensarbeid Kerkrade was woensdag 6 maart bijeen voor een brainstormsessie over de Klantreis, deze keer de klantreis betreffende de werkgever. Deze brainstormsessie

» meer