KERKRADE

Previous slide
Next slide

Opening van het IOP (Informatie-Ontwikkel-plein)

Afgelopen vrijdag 13-09-2019 werd op een ludieke manier het IOP geopend. De deelnemende partijen (Heemwonen/ Rabobank/ Wiertz/ Alzheimer/ Advocaten Goltsteijn) en het SGA zich kort aan het genodigde publiek voorgesteld.

Wij, als SGA, nemen deel aan een laagdrempelig samengestelde workshop met als titel: werken over de grens (in de nabijheid van Aken); dat is best te doen. Op de laatste vrijdag van de maand is ons team wisselend aanwezig tussen 10:00 en 12:00 uur in de HUB ( bibliotheek van Kerkrade) om de voor-en nadelen van grensarbeid toe te lichten. Tevens zijn wij vraagbaak inzake grensarbeid en hebben wij een verwijsfunctie. Op vrijdag 27 september starten wij hiermee.

 

De maand oktober is voor het team een drukke maand. Op 1 oktober 2019 nemen we deel aan een banenmarkt te Sittard. Dit in het kader van de onderlinge samenwerking met de bibliotheek van Sittard. Op genoemde banenmarkt zullen wij wederom werkzoekenden benaderen voor werken over de grens (richting Duitsland).

 

Op maandag 7 oktober 2019 zal wederom de bekende workshop plaatsvinden in het Eurode Businesscenter (Kerkrade) met als titel: Werken over de grens dat is makkelijker dan je denkt. Inmiddels hebben zich al kandidaten aangemeld voor deze vooral informatieve sessie. Waar moet ik mijn belastingen betalen? Waar moet mijn aangifte doen? Heb ik nog recht op kind-gebonden budget? Klopt het dat het kindergeld in Duitsland hoger is dan in Nederland? Op deze vragen geven wij antwoord. De workshop begint 10:00 uur. Aanmeldingen graag via Marlo.L.Vleugels@uwv.nl

 

Vervolgens nemen we deel aan een “Da(a)gje uit “ op 8 oktober 2019. Op deze informatieve dag staan wij ook paraat met onze bekende workshop: Werken over de grens (richting Duitsland). Volgens goed ingelichte bronnen is de belangstelling voor de workshop groot. Dit sterkt ons in het gegeven dat “grensarbeid” nog steeds actueel is. Locatie : Brightlands Smart Services Campus te Heerlen.

 

15 november 2019 organiseren wij voor de 1e keer een Workshop : Werken over de grens (richting Heinsberg). Inmiddels hebben wij in het kader van een samenwerking met de bibliotheek van Sittard een experiment lopen. Sittard ligt namelijk ook in de buurt van de Duitse grens. Aanvang 10:00 uur. De deelnemers hieraan worden geworven via de bibliotheek Sittard.

 

Leuke bijkomstigheid is dat wij inmiddels 3 jaren verder zijn in het project (1-9-2016 – 1-9-2019) en de magische grens van 410 bemiddelingen ( NL-D / D- NL) bereikt hebben; een pracht resultaat. En ondanks de krapte op de arbeidsmarkt (aan beide kanten) lukt het nog steeds om werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen.

VERDERE Nieuws

Grenslandfestival 2023

Op 7 mei 2022 organiseerde de AG Charlemagne Grensregio samen met de EGTS Euregio-Maas-Rijn*  voor de eerste keer het Drie-Landen-Festival in Vaals. Het werk van

» meer