Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Uitgebreidere informatieverplichtingen voor werkgevers

Duitsland en Nederland hebben de richtlijn inzake arbeidsomstandigheden (EU-richtlijn 2019/1152 inzake transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden) in nationaal recht omgezet. Werkgevers moeten daarom bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten controleren om te zien of zij voldoen aan de eisen die vanaf augustus zullen gelden.

Op 1 augustus 2022 wordt in Duitsland het zogenaamde Nachweisgesetz (NachwG) van kracht. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd door de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het algemene doel van de richtlijn is de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden transparanter en voorspelbaarder te maken. Dit leidt in wezen tot een uitbreiding van de informatieverplichtingen van de werkgever met betrekking tot de essentiële aspecten van de arbeidsverhouding. Andere aspecten zijn bijvoorbeeld de randvoorwaarden voor bijscholing en voor secundaire/ meervoudige werkgelegenheid.

VERDERE Nieuws