Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Personeelstekorten: Platform bundelt vraag en aanbod van personeel in Nederland

Personeelsknelpunten bestaan niet alleen sinds de corona-crisis, maar worden hierdoor wel verergerd. Met name in de zorg is dit het geval. Terwijl sommige sectoren minder te doen hebben vanwege de corona-crisis, hebben andere sectoren juist meer te doen.

Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden hebben werkgeversorganisaties, vakbonden, de landelijke overheid, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad en private intermediairs het overkoepelende platform nlwerktdoor.nl in het leven geroepen. Hier wordt verwezen naar bestaande sectorale platforms. Dit maakt het makkelijker voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt om elders werk te vinden. Werkgevers kunnen er informatie vinden wanneer ze personeel of materiaal ter beschikking willen stellen, maar ook wanneer ze op zoek zijn naar personeel. Ze kunnen het platform ook gebruiken om contact op te nemen met het Employer Service Point in hun regio. Er wordt ook informatie verstrekt over opleidingen en stages.

Nuttige links en een nieuwspagina maken het aanbod van het platform compleet.

Als u in Nederland wilt werken, maar in Duitsland woont, of als u personeel over de grens wilt inzetten of inhuren, neem dan contact op met het SGA-team.

VERDERE Nieuws