Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

NRW: Verplichte test voor werknemers na hun vakantie

De staat Noordrijn-Westfalen heeft zijn coronabeschermingsverordening aangepast. De nieuwe regels gelden vanaf vrijdag 9 juli 2021. Enerzijds worden hiermee versoepelingen ingevoerd voor districten en steden met een stabiele zeer lage incidentiewaarde. Aan de andere kant zijn er echter nieuwe verplichtingen voor werknemers na hun vakantie.

Werknemers die nog niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld, moeten na hun verlof een negatieve test laten zien of zich op het werk laten testen. Concreet zegt de deelstaat Noordrijn-Westfalen dat deze testverplichting geldt voor werknemers die na 1 juli 2021 gedurende ten minste vijf dagen niet hebben gewerkt wegens vakantie of soortgelijke afwezigheid. Ziekte of homeoffice daarentegen zou niet leiden tot een testverplichting.

Om verregaande versoepelingen mogelijk te maken op plekken waar de incidentiewaarde zeer laag is, voert de deelstaat NRW een nieuw incidentieniveau in; contactbeperkingen zullen dan niet langer gelden voor districten en steden waar de incidentiewaarde stabiel is op en onder 10. Ook de naleving van de minimumafstand tot andere personen wordt grotendeels alleen nog aanbevolen. Indien – zoals momenteel het geval is – het incidentieniveau 0 ook voor de deelstaat geldt, zal de mondkapjesverplichting in principe alleen in het openbaar vervoer en in de winkels/handel gelden en wordt verder in binnenruimten alleen aanbevolen. De verordening inzake verplichte mondkapjes op scholen blijft wel van kracht.

De nieuwe verordeningen van de deelstaat gelden alleen voor die gebieden die de deelstaat zelf kan reguleren. Zo blijven ook bij het nieuwe incidentieniveau 0 verdergaande federale voorschriften van kracht, met name die met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op het werk.

Een overzicht van de afzonderlijke incidentieniveaus en de bijbehorende maatregelen is hier te vinden

VERDERE Nieuws