Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Nieuwe Corona-regels in NRW: Lockdown wordt verder versoepeld

De Coronabeschermingsverordening van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen wordt verlengd tot 28 maart 2021. Het concept voorziet in verdere versoepelingen, rekening houdend met de incidentie in de gehele deelstaat NRW. Of districten en onafhankelijke steden met een duurzaam lager infectiecijfer extra openingen kunnen maken, wordt nog onderzocht.

De belangrijkste wijzigingen van 8 maart:

ContactbeperkingenVergaderingen
in openbare ruimten zijn nu mogelijk met een maximum van vijf personen in totaal uit twee huishoudens. Kinderen tot en met 14 jaar worden niet meegeteld. Echtparen, ongeacht hun woonsituatie, worden als één huishouden beschouwd.

Maskerplicht
De verplichting van het medisch masker wordt uitgebreid. De basisregel is: in gesloten ruimten met publiek verkeer moeten maskers van hogere kwaliteit worden gedragen. In de buitenlucht volstaan alledaagse maskers.
Detailhandel
Winkels in kantoorbenodigdheden, boekhandels, bloemisten en tuincentra zullen vanaf 8 maart open mogen gaan onder dezelfde voorwaarden als de winkels die nu al open zijn. Alle andere detailhandelszaken zullen onder bepaalde voorwaarden aan afspraakwinkelen (“Click & Meet”) mogen doen. Het is verplicht vooraf een afspraak te maken en de duur van het bezoek vast te stellen.

Cultuur en recreatie
De exploitatie van musea, kunsttentoonstellingen, galeries, kastelen, gedenkplaatsen en soortgelijke inrichtingen is toegestaan op voorwaarde dat vooraf een afspraak wordt gemaakt en dat de traceerbaarheid gewaarborgd is. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in gesloten ruimten aanwezig is, mag niet meer bedragen dan één persoon per 20 vierkante meter. Hetzelfde geldt voor de exploitatie van zoölogische tuinen en dierenparken. In openluchtruimten is er geen specificatie van het aantal toegestane personen per vierkante meter.

Sport
In openluchtsportaccommodaties is sporten toegestaan zoals voorheen alleen met z’n tweeën of binnen het eigen huishouden en bovendien nu met ten hoogste vijf personen van twee verschillende huishoudens. Groepen van maximaal 20 kinderen tot en met 14 jaar met ten hoogste twee pedagogische of toezichthoudende personeelsleden mogen ook samen in de open lucht sporten.

Diensten
Alle diensten dicht bij het lichaam waarbij geen minimumafstand van 1,5 meter tot de klant kan worden aangehouden, zijn opnieuw toegestaan indien aan de hygiënevoorschriften van de verordening wordt voldaan. Indien de klant tijdens deze diensten geen masker kan dragen (b.v. gezichtscosmetica), is een dagelijks negatief testresultaat van de klant en regelmatige tests van de werknemers vereist.

Muziek- en kunstscholen
Ook in de muziek- en kunstscholen is onderwijs in de vorm van persoonlijk contact toegestaan voor groepen van ten hoogste vijf leerlingen.

Uitgebreide schooloperatie in Noordrijn-Westfalen
Vanaf 15 maart 2021 wordt het face-to-face onderwijs uitgebreid tot alle jaargroepen. In het alternerende model zal er slechts in beperkte mate face-to-face-onderwijs worden gegeven. De lessen zullen dan minder in het teken staan van prestatietests en meer van het verwerken van de ervaringen van de voorafgaande weken, de voortzetting van vakspecifiek leren en de voorbereiding op een toenemend aantal persoonlijke lessen na de paasvakantie.

Meer informatie vindt u hier.

VERDERE Nieuws

Lont festival

Zo’n 1000 jongeren bezochten begin april het “jonge” Lont festival op de Weerstand in Roermond. Lont laat zien wat Limburg te bieden heeft, van cultuur

» meer