Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Lockdown in NRW

In NRW is een nieuwe Coronaschutzverordnung van kracht geworden, die tot 31 januari 2021 van toepassing zal zijn. Naast de eerder geldende lockdown-regelingen zijn sinds maandag 11 januari 2021 onder andere de volgende bepalingen van kracht:

Contacten
Bijeenkomsten in de openbare ruimte zijn alleen toegestaan tussen leden van één huishouden en één andere persoon. Deze andere persoon mag worden begeleid door kinderen uit zijn huishouden die toezicht nodig hebben. De niet-samenwonende ouder kan ook worden begeleid door de kinderen die toezicht nodig hebben.

Opleidingen
In het geval van opleidingsbijeenkomsten zijn face-to-face-evenementen in de regel verboden. Uitzonderingen zijn slechts in enkele individuele gevallen mogelijk. In het geval van beroepsopleidingen geldt het volgende: praktijkopleidingen zijn alleen toegestaan als rekening wordt gehouden met de hygiënevoorschriften. In bibliotheken en archieven is het verzamelen en leveren van bestelde media en het retourneren ervan voortaan toegestaan.

Scholen en kinderopvang
De regels voor scholen of voor de kinderopvang zijn te vinden in de Corona-Betreuungsverordnung. De aanwezigheidsplicht in de klas wordt opgeschort tot 31 januari 2021. Er is nog steeds een garantie voor kinderopvang, maar alle ouders worden -waar mogelijk – aangespoord om de zorg voor hun kinderen zelf op zich te nemen.
De deelstaatregering NRW en de gemeenten zijn overeengekomen om af te zien van de ouderbijdragen voor kinderopvang in kinderdagverblijven, dagopvang voor kinderen en open dagopvang voor de maand januari. De concrete afhandeling hiervan loopt via de gemeenten.

Home Office
De deelstaatregering doet een dringend beroep op werkgevers om waar mogelijk medewerkers thuis te laten werken.

15-kilometer-radius
In gebieden waar meer dan 200 besmettingen zijn per 100.000 inwoners per 7 dagen moeten de lokale autoriteiten extra maatregelen nemen om te zorgen dat mensen niet zonder goede reden verder dan 15 kilometer buiten hun woonplaats komen. De beperking van recreatieve activiteiten tot een straal van 15 kilometer voor gemeenten met een 7-dagen-incidentie werd in de Corona-beschermingsverordening niet geregeld. Om de gemeenten een juridisch kader te bieden voor de uitvoering van de 15-kilomenter-regeling heeft de deelstaat NRW een Coronaregionalverordnung uitgevaardigd. Deze nieuwe verordening ter bescherming tegen nieuwe infecties door middel van het instellen van een beperkte bewegingsradius is van toepassing vanaf 12 januari 2021.
Zoals uit de toelichting bij de Regionalverordnung blijkt, lagen de volgende districten en steden in NRW op 11 januari aanzienlijk en aanhoudend boven de incidentiewaarde:
– Kreis Höxter
– Kreis Minden-Lübbecke
– Kreis Recklinghausen
– der Oberbergische Kreis
De steden Bielefeld, Gelsenkirchen en Bottrop liggen ook boven de 7-daagse incidentie van 200, maar beweren dat deze incidentie niet overeenkomt met de werkelijke besmettingsstatus, aangezien de meldingen in verband met de jaarwisseling nog niet zijn verwerkt. Pas als deze achterstand in de meldingen is weggewerkt, kunnen in deze steden maatregelen inzake de 15-kilometer-radius genomen worden. De meldingen moeten zo snel mogelijk door de gemeenten worden verwerkt, zodat de Regionalveordnung ook in deze steden kan worden toegepast.
Overigens geldt de straal van 15 kilometer ook voor het binnenrijden van dergelijke “hotspots” van buitenaf: personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet in het desbetreffende stads-/districtsgebied hebben, mogen zich alleen binnen de gebieden met de hoge incidentiecijfers verplaatsen als ze de straal van 15 kilometer rond hun eigen woonplaats niet verlaten.
Uitzonderingen gelden alleen voor bijzondere omstandigheden, zoals reizen naar het werk, familiebezoek, bezoek aan zorg- en gezondheidsvoorzieningen, enz.

VERDERE Nieuws

Lont festival

Zo’n 1000 jongeren bezochten begin april het “jonge” Lont festival op de Weerstand in Roermond. Lont laat zien wat Limburg te bieden heeft, van cultuur

» meer