Ondertekening préambule partners Grensarbeid Kerkrade

Nadat eerder al in juni het voortgangsdocument van Grensarbeid Kerkrade ondertekend was, werd vandaag in het Eurode Business Center te Kerkrade/Herzogenrath door alle deelnemende instanties ook de préambule ondertekend waarin de voortgang van de samenwerking tussen de verschillende instanties werd vastgelegd. Deze samenwerking vindt sinds de oprichting van Grensarbeid Kerkrade in 2016 plaats op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling; partijen zijn van mening dat een goede en duurzame, grensoverschrijdende dienstverleningsstructuur, de integratie van de (afzonderlijke nationale) arbeidsmarkten tot één euregionale arbeidsmarkt ten goede komt. Een integrale, transparante, euregionale arbeidsmarkt vergroot het zoekgebied en daarmee de kansen voor werkgevers in hun zoektocht naar voldoende en competent personeel. Oók werknemers op zoek naar een vervolgstap in hun carrière, werkzoekenden – al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt -, studenten etc. beschikken over een bredere horizon met een grotere kans op werk en daarmee ook op sociaal maatschappelijk perspectief.

Deelnemende instanties: UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg, Agentur für Arbeit Aachen-Düren met EURES, Stichting Podium24, Werkgevers Service Punt Westelijke Mijnstreek (Vidar), Werkgevers Service Punt Parkstad, Jobcenter Städteregion Aachen, GrenzInfoPunkt Aken-Eurode, Gemeente Kerkrade.

 

 

Workshop Werken in België

Werken in België kan natuurlijk ook. Woon je in Zuid-Limburg en ben je op zoek naar een nieuwe baan en wil je je mogelijkheden ontdekken

Welkom SGA-team in Venlo

Vandaag (maandag 6 januari) op de eerste werkdag van het team Service Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (SGA) Grensarbeit Venlo werden de Duitse medewerkers van Agentur für Arbeit,