KERKRADE

Previous slide
Next slide

ZELFREDZAAMHEID – INFORMATIEPLEIN ALS NIEUWE VORM VAN HULPVERLENING

In Kerkrade is op 13 september jl. een initiatief gelanceerd om de zelfredzaamheid van inwoners op een laagdrempelige manier te bevorderen.

Binnen het Informatie Ontwikkel Plein (IOP) werken voorlopig zes partners belangeloos en kosteloos samen. Ze gaan mensen die daar behoefte aan hebben helpen bij onder meer juridische en financiële problemen, grensarbeid en gezondheidsvragen. Ook worden ze wegwijs gemaakt in de digitale wereld en kunnen ze zich laten bijspijkeren als ze lezen, schrijven en rekenen onvoldoende of niet onder de knie hebben. Het IOP houdt elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur open huis in de bibliotheek in de HUB te Kerkrade. Iedereen kan daar binnenlopen en zijn vragen kwijt. Ook worden er workshops gehouden.
Directeur Ilse Verburgh van de bibliotheek heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe vorm van hulp-verlening. “Hier kunnen we mensen die er op eigen kracht niet uitkomen op een informele manier op weg helpen. We hopen op een vliegwieleffect, zodat de belangstelling zal groeien. Verheugend is, dat we – nog voordat we van start zijn gegaan – al contacten hebben kunnen leggen met meer partners die hun steentje aan dit initiatief willen bijdragen”.

Wethouder Dion Schneider van Kerkrade sprak de hoop uit dat het IOP voor bezoekers gaat aanvoelen als een warm bad. De gemeente Kerkrade en de provincie subsidiëren het project. De zes partijen die als vraagbaak in de bieb gaan dienen zijn HEEMwonen, Rabobank Zuid-Limburg, Hermans Advocaten, Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Kerkrade, Wiertz Company en Alzheimer Parkstad Limburg.

Math Gulpers van die laatste organisatie is overtuigd van de noodzaak van het IOP. “Op dit moment lijden in Kerkrade zo’n 970 mensen aan dementie. Dat aantal zal de komende 20 jaar oplopen naar 1600. De behoefte aan hulp en informatie omtrent deze ziekte zal dus ongetwijfeld toenemen. Niet alleen bij degenen die het treft, maar ook bij de mantelzorgers.”

VERDERE Nieuws

Brainstorming klantreis

Het team van Grensarbeid Kerkrade was woensdag 6 maart bijeen voor een brainstormsessie over de Klantreis, deze keer de klantreis betreffende de werkgever. Deze brainstormsessie

» meer