KERKRADE

Previous slide
Next slide

SGA en het Vacaturecafe

Op 27 juni organiseerde het Werkgever Servicepunt Parkstad, samen met het UWV, een vacature café in het Parkstad Limburg Stadion.

Tijdens dit vacature café zijn zowel werkzoekenden als werkgevers aanwezig. De intentie is, om beide partijen een podium te bieden om ongedwongen met elkaar in contact te komen. De werkzoekende krijgt informatie over hetgeen gevraagd wordt en de werkgever krijgt een beeld van de mensen, die op zoek zijn naar werk.

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling heeft voor de eerste keer deelgenomen aan dit vacature café. Dit om werkzoekenden erop te attenderen dat er ook banen aan de andere kant van de grens zijn, die mogelijkerwijze interessant zijn. Vaak vormt het onbekend zijn van wet en regelgeving een belemmering om hierover na te denken,

Het serviceteam grensoverschrijdende arbeid heeft een stand ingericht, die bezet is door medewerkers van ditzelfde team en waar geïnteresseerden terecht konden met vragen en voor informatie met betrekking tot werken aan de andere kant van de grens.

Ook werd informatie verstrekt over openstaande vacatures en waarvoor personeel gezocht wordt.

Achteraf blijkt dit initiatief een schot in de roos te zijn. Circa 40 personen hebben zich gemeld, die serieuze belangstelling hebben voor een grensoverschrijdende baan.

Deze personen worden de komende weken door de medewerkers van het SGA opgeroepen voor een nader gesprek, waar nogmaals alles besproken wordt. Gekeken wordt, in hoeverre opleiding en ervaring overeenkomt met hetgeen gevraagd wordt bij de openstaande vacatures. Is er een klik, dan wordt de desbetreffende werkzoekende doorverwezen en voorgesteld bij de werkgever. Is er nog geen directe vacature waarvoor de werkzoekende in aanmerking komt, dan blijft hij/zij onder de aandacht. Het kan best zo zijn, dat er op een gegeven moment een passende vacature voorbijkomt waarna hij/zij bemiddeld kan worden. De verwachting is, dat een aantal van deze kandidaten direct bemiddeld kunnen worden naar werk.

De ervaring die naar aanleiding van de deelname aan het vacature café is opgedaan, is, dat er bij werkzoekenden vaker twijfels bestaan om grensoverschrijdende arbeid te aanvaarden, omdat men onbekend is met wet- en regelgeving. Deze twijfels kunnen middels persoonlijke gesprekken vaak worden weggenomen. Zaak is het, om persoonlijk in contact te komen. Het vacature café blijkt hiervoor een perfect podium te zijn.

VERDERE Nieuws

Brainstorming klantreis

Het team van Grensarbeid Kerkrade was woensdag 6 maart bijeen voor een brainstormsessie over de Klantreis, deze keer de klantreis betreffende de werkgever. Deze brainstormsessie

» meer