KERKRADE

Previous
Next

SGA: drie jaar en een mijlpaal voorbij: EEN DOORSLAAND SUCCES!

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

in Kerkrade : een doorslaand succes

al een MIJLPAAL voorbij !

Op 1 juli a.s. is het precies 4 jaar geleden, dat een aantal Nederlandse en Duitse partners gezamenlijk het startsein hebben gegeven voor de vorming van een Team specialisten dat zich bezig zou moeten gaan houden met het over de grens bemiddelen van mensen.
Begin september 2016 is SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath officieel geopend in het Eurode Budsiness Center dat gelegen is op de Nederlands-Duitse grens tussen Kerkrade en Herzogenrath.


Met dit SGA (voluit : Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, Euregio Maas-Rijn, Kerkrade-Herzogenrath) is een vervolgstap gezet in het vorm en inhoud geven van de boordnodige grensoverschrijdende dienstverlening. Vanaf 2012 is er al een Grensinfopunt in bovenvermeld Business Center waar mensen terecht kunnen met vragen en problemen rond grensoverschrijdende kwesties als belastingen, sociale zekerheid, pensioenen e.d.


In 2016 is daar SGA bij gekomen en staat een team van specialisten klaar om werknemers, werklozen en werkgevers bij te staan in hun vraag naar werk (-nemers). Immers, al vele jaren heette het : ‘waar in het ene land tekort aan is, bestaat er mogelijk een overschot aan arbeidskrachten in het andere land’. Dit deed zich bijvoorbeeld voor op het gebied van de kinderopvang. De toon was gezet en de eerste successen werden geboekt, waarmee SGA al snel zijn meerwaarde bewees.


Vanwege de ingewikkelde en vaak van elkaar verschillende, nationale wettelijke systemen en (vak)diploma’s en verschillende culturen, is een bemiddeling voorwaar geen sinecure. Doch de door de wol geverfde specialisten van de diverse Duitse en Nederlandse partners hebben vanwege hun vakkennis, hun ervaring en netwerken deze moeilijke opgave al meer dan 500 maal weten om te zetten in duurzame, grensoverschrijdende bemiddelingen over de grens. Al meer dan 500 keer hebben mensen weer perspectief in hun leven en hebben werkgevers vacatures ingevuld gezien met mensen van de andere kant van de grens. En dat aantal groeit nog steeds ondanks COVID-19 !


Toevallig of niet; de verhouding van grensoverschrijdende / bemiddelingen is nagenoeg gelijk. Evenveel mensen die vanuit de Zuid-Limburgse regio zijn gaan werken in de naburige Duitse regio als mensen die vanuit de naburige Duitse regio zijn komen werken in de Zuid-Limburgse regio. De geboekte successen in Kerkrade – Herzogenrath, bleken al snel een voorbeeld te zijn dat het waard is om nagevolgd te worden; in 2018 volgde Maastricht met een SGA dat de focus heeft op de Nederlands – Belgische relatie. Daarnaast is begin dit jaar een SGA in Venlo geopend en staan er nog diverse SGA’s elders aan de Nederlandse buitengrenzen, in de steigers.
Dankzij de tomeloze inzet van specialisten van de partners bij SGA ‘Kerkrade-Herzogenrath’, is deze mijlpaal bereikt.
Het betreft: het UWV, de Arbeitsagentur für Arbeit Aachen-Düren / EURES, de Werkgevers Service Punten van Parkstad Limburg, Maastricht – Heuvelland (Podium 24) het Jobcenter Städteregion Aachen, sinds 2019 het MKB-Parkstad-Limburg en sinds kort ook het WSP Westelijk Mijnstreek (Sittard-Geleen). De Provincie Limburg die hiervoor de ontbrekende middelen ter beschikking stelt tot en met 2020 alsmede de Gemeente Kerkrade als hostingorganisatie die tevens personele ondersteuning biedt, hebben het samen met de partners mogelijk gemaakt dat SGA inmiddels een begrip is geworden. “Nu nog een duurzame financiering zien te realiseren, is de kers op de taart van een noodzakelijk gebleken grensoverschrijdende dienstverlening”, aldus de oproep van wethouder Schneider van Kerkrade aan de regionale en nationale bestuurders en politici. Als voorzitter van de Stuurgroep SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath weet hij als geen ander dat een goed georganiseerde en duurzame, grensoverschrijdende dienstverlening ten behoeve van Euregionale arbeidsmarkt leidt tot vooruitgang voor ons allen.

VERDERE Nieuws

Terugblik Leer-Werk-Markt

Donderdag 3 november had de organisatie van de Leer-Werk-Markt een drukke ochtend in het Fortuna Stadion te Sittard. Deze Leer-Werk-Markt was een initiatief van UWV

» meer