KERKRADE

Previous slide
Next slide

Obstakels overwinnen: Kinderopvangmedewerkers over de grens

Erkenningsprocedures weerhouden Nederlandse kinderopvangmedewerkers ervan om over de grens aan de slag te kunnen gaan. Dit blijkt uit een aantal casussen die aan het licht zijn gebracht via de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling. Naar aanleiding hiervan is er een procedure gestart waarin verschillende partijen uit de regio Nederland / Noordrijn-Westfalen (waaronder Expertisecentrum ITEM en de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling) samenwerken, hierbij wordt nagegaan of deelerkenning als Erzieher voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers mogelijk is.

Grensoverschrijdend werken wordt vaak voorgesteld als oplossing wanneer de arbeidsmarkt van het ene land geconfronteerd wordt met tekorten van bepaalde professionals, terwijl het buurland daar een overvloed aan heeft. Dit was ook in het geval van beroepsbeoefenaars in de kinderopvang in Nederland en Duitsland: Nederland zag een afname in banen in de kinderopvang, terwijl de vraag naar personeel in deze sector in Duitsland toenam. Een voorgestelde oplossing was om Nederlandse kinderopvangmedewerkers aan te stellen over de grens in Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Echter staan erkenningsprocedures, in de weg van een snelle arbeidsmarkttoegang voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers.

De kern van het probleem heeft te maken met een verschil in de omvang van werkzaamheden van kinderopvangberoepen in Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen). De Duitse equivalent, het beroep Erzieher, bestrijkt een breder spectrum van activiteiten waarbij naast kinderzorg ook andere terreinen bekleed worden (b.v. social work).

Ondanks deze verschillen in leeftijdscategorieën en terreinen, overlappen de twee beroepen van de Nederlandse kinderopvangmedewerker en Erzieher in Noordrijn-Westfalen waar het de kinderopvang betreft. Via de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling kwamen een aantal casussen aan het licht met betrekking tot Nederlandse personen gekwalificeerd als kinderopvangmedewerkers, die afwijzingen van hun erkenningsverzoeken ontvingen in Noordrijn-Westfalen. De bevoegde autoriteit erkende dat deze professionals gekwalificeerd zijn om kinderzorgtaken uit te voeren, welke binnen het Erzieher-beroep vallen. Echter hebben zij compensatiemaatregelen (aanpassingsperiodes of bekwaamheidstesten) nodig om daadwerkelijk erkend te worden als Erzieher.

Deze compensatiemaatregelen zijn gerelateerd aan activiteitsgebieden binnen het Erzieher-beroep welke geen betrekking hebben op kinderopvang en nemen voldoende tijd in beslag. Het is momenteel niet mogelijk voor professionals om deelerkenning te verkrijgen voor het Erzieher-beroep, waarmee het mogelijk is om enkel in de kinderopvang te werken. Dit betekent dat de betreffende professionals compensatiemaatregelen moeten vervullen in een ander veld dan kinderopvang, voordat zij erkenning kunnen verkrijgen als Erzieher. Dit zou zeer problematisch kunnen zijn, aangezien het tekort aan kinderopvangmedewerkers in de regio Aachen alleen al als erg hoog wordt beschouwd[1]. De mogelijkheid voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers om als Erzieher te werken, maar enkel in kinderopvang, zou ervoor zorgen dat deze professionals snel toegang krijgen tot de arbeidsmarkt in Noordrijn-Westfalen en tegelijkertijd het tekort van Erzieher in kinderzorg in die regio opvullen. De mogelijkheid voor een deelerkenning van Nederlandse kinderopvangmedewerkers in Noordrijn-Westfalen is een centraal onderwerp in een klachtenprocedure waarin verschillende partijen uit de regio Nederland / Noordrijn-Westfalen (waaronder Expertisecentrum ITEM en de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling) samenwerken.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/obstakels-overwinnen-kinderopvangmedewerkers-over-de-grens)

[1] See WDR, ‘900 offene Kitastellen in Städteregion Aachen’, https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/kita-mangel-erzieher-aachen-100.html

VERDERE Nieuws

Grenslandfestival 2023

Op 7 mei 2022 organiseerde de AG Charlemagne Grensregio samen met de EGTS Euregio-Maas-Rijn*  voor de eerste keer het Drie-Landen-Festival in Vaals. Het werk van

» meer