Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Thuiswerken in de grensregio: niet zonder gevolgen

De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.

Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Uitzonderingspositie tijdens coronapandemie

Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen – en niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het begin van de coronapandemie hebben de betrokken Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich t/m 26 september 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

VERDERE Nieuws

Lont festival

Zo’n 1000 jongeren bezochten begin april het “jonge” Lont festival op de Weerstand in Roermond. Lont laat zien wat Limburg te bieden heeft, van cultuur

» meer