Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Project kick-off ‘Naar een 360˚ arbeidsmarkt’

Regiodeal Noord-Limburg

Afgelopen maandag 17 juni was de kick-off bijeenkomst van de Regiodeal Noord-Limburg met als werktitel ‘Naar een 360˚arbeidsmarkt’.

Waar de regionale economie in grote mate grensoverstijgend vervlochten is, geldt dat nog niet voor de arbeidsmarkt. Hoe te komen tot een 360 graden arbeidsmarkt? Een arbeidsmarkt die niet ophoudt aan de grens en die wordt gekenmerkt door een vraag- en aanbodzijde die aan beide kanten van de grens haar weg kan vinden.

Een noodzakelijk gedachtegoed voor de regio, want met slechts een 180 graden perspectief leidt de brain gain van studenten weer tot een brain drain van alumni. Wij gaan samen voor de brain stay! Dat is de overtuiging achter dit Regio Deal Noord-Limburg project. Een project dat gaat over grensverhalen, euregionaal opleiden, werven en matchen.

Met de kick-off maken we een start met een project wat duurt tot eind 2025.
Een project waarbij het Servicepunt Grensarbeit (SGA)Venlo gaat samenwerken met Fontys International Business Studies, Campus Development Venlo, Universiteit Maastricht, Crossroads, Meet the Youngsters en het LWV.

 

Focusgebieden
1. Vraagzijde: werven in een 360° arbeidsmarkt
2. Aanbodzijde: talent opleiden voor een 360° arbeidsmarkt
3. Ontmoeting tussen vraag en aanbod
4. Narratief euregionale arbeidsmarkt / talent behoud

 

Don Thijssen, rayonmanager arbeidsmarktregio’s Noord-Limburg en Midden Limburg UWV WERKbedrijf was namens de samenwerkingspartners binnen het SGA aanwezig voor de ondertekening.

We leven op dit moment in een arbeidsmarkt waarbij de krapte aan beide kanten van de grens voelbaar is in de 360 graden arbeidsmarkt. Veelal dezelfde tekorten in beide landen waardoor de concurrentiepositie onder druk komt te staan en er meer naar binnen wordt gekeken i.p.v. naar buiten. Door de 360 graden scoop in dit project wordt gekeken naar het gezamenlijke belang, naar het Euregionale belang. Een belangrijk aspect voor het welslagen van dit project.

VERDERE Nieuws