Service Grensoverschrijdende Arbeid
KANTOOR
VENLO

Nederland is een hoogrisicogebied: vragen en antwoorden

De Duitse regering heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied. Dit heeft consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen. De maatregelen treden in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om 00.01 uur in werking.

Wat verandert er precies als ik naar Duitsland moet?

 • Bij het noodzakelijk inreizen geldt de verplichting voor iedereen boven de 6 jaar om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben (48 uur vanaf de uitslag). Geldige tests zijn PCR-tests, antigeen (snel) tests en mogelijk ook zelftests onder supervisie inclusief een testcertificaat.
 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, zie het in te vullen formulier www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen voor:
  • Grenspendelaars (werknemers, scholieren, studenten) moeten een negatieve testcertificaat voorleggen die hooguit 72 uur oud is. Dit betekent in de praktijk ca. 2 testen per werkweek. Werknemers moeten een werknemersverklaring kunnen tonen.
  • Ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct weer terug keren hoeven geen testresultaat te laten zien.
  • Personen die werkzaam zijn in de transportsector, personen- en goederenverkeer voor alle modaliteiten zijn uitgezonderd op de testverplichting wanneer hun verblijf korter is dan 72 uur en de hygiëne en beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.
  • Voor de binnenvaart zouden de deelstaten aan de Rijn akkoord zijn met een speciale regeling waarbij schippers op hun schip in quarantaine kunnen.
  • Voor transportpersoneel geldt de 24-uurs uitzondering op de registratieplicht.
  • Voor de volgende personen geldt dat een test niet ouder dan 72 uur volstaat:
   • Personen die minimaal twee maal per week de grens over gaan om:
    • Familie in de eerste graad te bezoeken;
    • Echtgeno(o)t(e)/ partner te bezoeken;
    • Zorgplicht te vervullen aan kinderen.
    • Mensen die de grens minstens eens per week oversteken om voor familieleden te zorgen.
   • Indien bovengenoemde personen dagelijks de grens over gaan, kunnen zij zich te melden bij het Gesundheitsamt van de betreffende Kreis of Städteregion.

Wat zijn de regels voor Noordrijn-Westfalen?

Voor de laatste stand van zaken kunt u het beste kijken op de website van de deelstaat Noordrijn-Westfalen: Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

Welke testen zijn voor Duitsland geschikt? Moet ik over een verklaring beschikken? Aan welke eisen moet ik voldoen?

In Duitsland is de PCR-test, de antigeen (snel) test en een zelftest onder begeleiding geschikt. U moet vervolgens over een bewijs beschikken met een negatief resultaat. Op dat bewijs moeten in elk geval de volgende punten staan: type test, test resultaat, uw naam en achternaam, de datum en tijd dat u bent getest en de datum en tijd van de uitslag, en de naam, de contact gegevens (lab/bedrijf) en de handtekening van degene die de test heeft afgenomen.

Waar kan ik mij laten testen als ik naar Duitsland moet?

 • Als reiziger naar Duitsland kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat.
 • De GGD verstrekt geen testbewijzen voor dit doel.
 • Voor Nederlandse grenspendelaars, scholieren en studenten die in Duitsland werken of naar school gaan, geldt dat er in Duitsland veel mogelijkheden zijn om u te laten testen. Dit kan zijn bij uw werkgever, bij uw schoolinstelling of bij één van de testlocaties vlakbij de grens. Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt dan kunt u uw werkgever vragen gebruik te maken van de regeling om ook hun werknemers te testen. (Dit is wel onder specifieke voorwaarden.) Ook zij kunnen daarvoor een bewijs afgeven.
 • Als alternatief kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat. Let wel, deze optie vereist een eigen financiële bijdrage.
 • Het advies blijft echter: reis niet en werk, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis.

Kan ik gecontroleerd worden aan de grens?

Nee, u wordt niet direct gecontroleerd aan de grens. De Duitse politie zal wel steekproefsgewijs controleren of u een testbewijs bij u heeft. Wanneer u deze niet bij u heeft dan kunt u daarvoor een boete krijgen.

Waar en hoe vaak moet ik mij registreren?

U kunt zich hier registeren: www.einreiseanmeldung.de.

Als u niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijft dan bent u hiervan uitgezonderd. Echter moet u in de meeste gevallen wel een negatief testbewijs kunnen overleggen.

Ik woon in Duitsland/Noordrijn Westfalen/Nedersaksen en werk in Nederland. Moet ik me laten testen? Waar kan ik me laten testen?

Als u weer terugkeert naar Duitsland (nadat u naar uw uw werk of school bent geweest) moet u een testbewijs bij u hebben. Voor u gelden dus dezelfde regels als wanneer u in Nederland had gewoond en naar Duitsland ging voor uw werk/school. U kunt zich laten testen bij één van de Duitse testcentra voordat u de grens oversteekt naar Nederland. Aangezien voor grenspendelaars en/of –werkers de test na de uitslag 72 uur geldig is, kunt u hier dus ca. 3 dagen gebruik van maken.

Waarom scherpt Duitsland de inreis-eisen aan?

 • Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft de federale overheid in Duitsland besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
 • Op 4 april 2021 is Nederland geclassificeerd als een gebied met een hoog risico. Deze classificatie komt in beeld wanneer er in zeven dagen over een langere periode duidelijk meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden aangetroffen. Deze drempel wordt in Nederland duidelijk overschreden.
 • Duitsland scherpt deze regels niet voor niks aan. Het dringende advies blijft daarom: werk, daar waar het kan zoveel mogelijk thuis en reis niet.

Achtergrondinformatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies op basis van de Duitse verordening gewijzigd.
De Allgemeinverfügung van Noordrijn-Westfalen, die voorziet in ruimere bepalingen voor het noodzakelijke grensverkeer, zoals grenswerkers en – studenten, is terug te vinden in het persbericht op de website van de deelstaat. Daarin verwijst Noordrijn-Westfalen ook naar de lijst met testcentra. Voor actuele informatie zie ook: Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

Op landelijk niveau is de inreisverordening van toepassing: Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) – (bundesgesundheitsministerium.de). Deze stelt de volgende eisen aan reizigers vanuit hoogrisicogebieden:

 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, door het invullen van het formulier op www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Bij het inreizen geldt de verplichting om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing (zie boven).

VERDERE Nieuws