Service Grensoverschrijdende Arbeid

Op niveau van de Euregio spelen nog steeds barrières voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dat belemmert de economisch-maatschappelijke ontwikkeling aan de zijden van de Belgische, Duitse en Nederlandse grens. Het belemmert ondernemers, groot- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en campussen met het aantrekken en behouden van competente werknemers, en leidt ertoe dat werkloze inwoners in de bijstand en andere uitkeringen minder kansen krijgen weer actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Er is sprake van een stevig bewustzijn van de kansen die de Euregio op dit vlak biedt. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat in 2016 de eerste stappen zijn gezet naar de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA Kerkrade) locatie: Eurode Business Center Kerkrade/Herzogenrath). In samenwerking met o.a. het UWV, de Bundesagentur für Arbeit, WerkgeverServicePunt Parkstad en Podium24 werd de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (D/NL) nieuw leven ingeblazen, én…met mooie resultaten! Sinds 2016 heeft SGA Kerkrade maar liefst 200 arbeidsbemiddelingen tot stand gebracht!

 

De opgedane kennis en ervaringen leidde al snel tot een soortgelijke samenwerking in Maastricht locatie: Maastricht International Center. Wederom in samenwerking met het UWV, Podium24 én nieuwe partners als de VDAB en WerkgeverServicePunt Westelijke Mijnstreek. Cruciale partners die de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (BE/NL) tot stand gaan brengen.

Uiteraard bestaat er een nauwe verbinding tussen beide SGA’s om werkgevers aan de beste werknemers te helpen en de werkzoekende aan een baan in België of Duitsland.

Standplaats

onze teams zijn verdeeld over 2 kantoren

u kunt ons bezoeken in

Informatie...

Voor
werkgevers

Indien u werkgever bent en personeel in het buurland zoekt, helpt het Team Grensarbeid u de juiste medewerkers voor uw onderneming te vinden. Desgewenst biedt het Team Grensarbeid ook informatiebijeenkomsten specifiek voor werkgevers en Job Speed Dates aan, om uw vacatures in te vullen.

Voor werkzoekenden

Indien u werkzoekend bent, begeleidt het Team Grensarbeid u bij de zoektocht naar een baan in het buurland en helpt u, waar nodig, zowel bij de totstandkoming van een sollicitatiemap, alsook bij de beroepswaardering.
 

nieuws

*** Succesverhaal grensoverschrijdende opleiding ***
van Marlo Bussers op 06.03.2018

Vijf jongemannen uit Duitsland zijn naar Duits recht geslaagd voor hun beroepsopleiding tot verspaner terwijl ze leerling waren bij een Nederlands bedrijf. Zij hebben het Duitse certificaat voor verspaner (de Facharbeiterbrief Zerspanungsmechaniker) ontvangen na het behalen van hun examen bij de Industrie- und Handelskammer Aachen. Na hun opleiding kregen ze bovendien een vast contract bij…

 meer

Duitse minister en staatssecretarissen bij de uitwisseling over grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn
van Marlo Bussers op 06.03.2018

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van nationale en Europese zaken van Nordrhein-Westfalen, Edmund Heller, staatssecretaris van het ministerie van werkgelegenheid, en Christoph Dammermann, staatssecretaris van Economische Zaken, gaven op 21-2-2018 gehoor aan de uitnodiging voor een gedachtewisseling over grensoverschrijdende samenwerking. In het Eurode Business-Center Herzogenrath/Kerkrade kwamen zij bijeen met vertegenwoordigers uit gemeenten van beide kanten van de…

 meer

V.l.n.r. John Heuvelings (Provinciale Staten Limburg), kamerleden Jan Middendorp en Chantal Nijkerken, Björn Bock (raadslid Herzogenrath) en wethouder Dion Schneider (Kerkrade, Euregionale arbeidsmarkt).

Kamerleden Middendorp en Nijkerken op werkbezoek in Kerkrade
van Marlo Bussers op 01.02.2018

Tweede Kamerleden Jan Middendorp en Chantal Nijkerken bezochten in januari 2018 het Eurode Business Center (EBC) waar ze door wethouder Dion Schneider zijn bijgepraat over de successen van grensoverschrijdende samenwerking, met name op het gebied van arbeidsbemiddeling. In het EBC aan de Nieuwstraat en op de grens met Duitsland wordt al jarenlang pionierswerk verricht als…

 meer

Eurode Business Center

Grenswerkbemiddeling doorslaand succes
van Marlo Bussers op 18.12.2017

Door het nijpende tekort aan geschikt personeel in de zorg, ICT, techniek, bouw en onderwijs wordt steeds vaker personeel geworven in de grensregio's in Duitsland en België. Werkgevers zijn daar vaak niet op ingesteld. Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Kerkrade heeft aangetoond één van de succesvolste instrumenten te zijn om dat probleem aan te…

 meer

SGA en het Vacaturecafe
van Marlo Bussers op 20.07.2017

Op 27 juni organiseerde het Werkgever Servicepunt Parkstad, samen met het UWV, een vacature café in het Parkstad Limburg Stadion. Tijdens dit vacature café zijn zowel werkzoekenden als werkgevers aanwezig. De intentie is, om beide partijen een podium te bieden om ongedwongen met elkaar in contact te komen. De werkzoekende krijgt informatie over hetgeen gevraagd…

 meer

WORKSHOP „WERKEN IN BELGIË EN NEDERLAND“ BIJ QUALITEC IN AKEN
van Egon Vanwersch op 21.06.2017

Op maandag, 12.06.2017, gaf Egon Vanwersch - EURES-adviseur bij de Agentur für Arbeit Aachen-Düren en bij de Service Grensarbeid  - bij het Opleidingscentrum Qualitec in Aken een presentatie aan een groep deelnemers van de CNC-cursus over het thema „Werken in Nederland en België“. Aan deze workshop namen ook drie werkgevers deel uit Nederland en België: de firma‘s…

 meer

CONTACT

KERKRADE

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling
Eurode Business Center
Eurode-Park 1, unit 2
6461 KB Kerkrade
Nederland

+31 45 7111778
info@grensarbeid.eu

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag
9.00 – 13.00 uur

MAASTRICHT

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Nederland


+31 (0)43-3505070
maastricht@grensarbeid.eu

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag
9.00 – 13.00 uur

Onze Partners