Informatie voor grensgangers

Deze informatie is bedoeld voor grensgangers en werkzoekenden uit de Nederlands | Belgische grensstreek die een baan in Nederland of België heeft of zoekt.

Attentie: De hier gepubliceerde links dienen alleen ter eerste informatie.
Voor verdergaand advies dient u contact op te nemen met de consulenten van de betrokken instanties of met een EURES adviseur.